Stichting Plek Voor Gesprek

De Stichting heeft als doel het bieden van ruimte, letterlijk en figuurlijk, aan alle mogelijke vormen van gesprek en interactie (alsmede ook verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn). Het kan ook omschreven worden als het mobiliseren van Sociaal Kapitaal, het faciliteren van sociale verbinding door het beschikbaar stellen van faciliteiten en netwerken van kennis en vaardigheden om de sociale cohesie in Rotterdam te bevorderen.

Grotekerkplein 5
3011 GC  Rotterdam
010 -4132100
info@gebouwdeheuvel.nl
RSIN 8654.61.065

Visie, missie, doelstelling

Beleidsplan Stichting Plek voor Gesprek 2023-2025

De STICHTING PLEK VOOR GESPREK is medio 2023 opgericht om een plek voor gesprek in Rotterdam te realiseren.

Het bestuur bestaat uit:

Irene A. C. Smit, voorzitter

Arie W. Borgdorff, penningmeester/secretaris

Mahmoud Chavoushi, algemeen lid

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Carin Gaemers, voorzitter

Jaap van Waning, secretaris/penningmeester

Henk Eikenbroek, algemeen lid

De visie of ultieme droom van Plek voor Gesprek is een wereld waar iedereen tot haar/ zijn recht komt (de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden nageleefd) en zo de basis aanwezig is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede.

De missie kan samengevat worden in “ruimte voor verschil”.

Om deze missie ten uitvoer te kunnen brengen, luidt de doelstelling in de statuten: “De Stichting heeft als doel het bieden van ruimte, letterlijk en figuurlijk, aan alle mogelijke vormen van gesprek en interactie (alsmede ook verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn).

Het kan ook omschreven worden als het mobiliseren van Sociaal Kapitaal, het faciliteren van sociale verbinding door het beschikbaar stellen van faciliteiten en netwerken van kennis en vaardigheden om de sociale cohesie in Rotterdam te bevorderen.

De stichting wil door haar activiteiten een bijdrage leveren aan het algemeen belang van de ontmoetingsbereidheid in de stad.

Doelrealisatie

PLEK VOOR GESPREK bereikt haar doel door

1) het faciliteren en initiëren van (gespreks-)activiteiten die gericht zijn op het versterken van menselijke relaties als opbouw voor een rechtvaardige samenleving;

2) het verwerven van financiële middelen om doelrealisatie mogelijk te maken

3) alle overige activiteiten die het doel kunnen dienen.

Het beleid van de stichting is dat de nu reeds ontwikkelde jaarlijkse activiteiten zullen geprogrammeerd blijven (Jom Hasjoa; 4/5/mei viering; Rotterdamse Dakendagen; Srebrenica herdenking; Dak-concerten; Festival Geweldloze Communicatie; Dag van de Rechten van de Mens)

Het is de bedoeling van de Raad van Bestuur om meer activiteiten te organiseren en faciliteren, die mensen de gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen die de kwaliteit van hun eigen leven en dat van de (stedelijke) samenleving zullen verhogen.

De concrete beleidsdoelen voor de komende jaren zijn:

 1. Financiële middelen te verwerven om de plannen uitvoerbaar te maken.
 2. Het professioneel ontwikkelen en faciliteren van programma’s, die de Plek voor Gesprek aantrekkelijk maken voor burgers.

Wij denken aan:

 •  de lunch-luister-dak-carillonbespelingen op donderdag en zaterdag.
 •  het Communicatie-café waarbij je kunt deelnemen aan een professioneel geleid gesprek waarin nader op een thema wordt ingegaan.
 •  een workshop van een dagdeel waarin de beginselen van Verbindend of Compassievol Communiceren worden geoefend.
 •  het communicatie spreekuur waar je terecht kunt met allerhande vragen over communicatie (met jezelf en met anderen) en conflict situaties kunt “uitpakken” en daarmee aanpakken.
 • handwerk/borduur/brei of andere creatieve workshop.
 •  muziek-, theater-, spoken word-, dansoptredens.
 • de idee bespreek-plek waarin je suggesties voor (gespreks-)activiteiten bespreekt, uitwerkt en agendeert.
 1. Deze programma’s zullen gestoeld zijn op de vier educatieve Unesco thema’s : vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.
 2. Het doel van de stichting is, juist vanuit haar doelstelling, om samenwerking te zoeken met organisaties en samenwerkingsverbanden in Rotterdam, die willen werken aan een wereld waar iedereen tot haar/zijn recht komt (de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden nageleefd) en zo de basis aanwezig is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede.
 3. Een belangrijk doel in de programmering is dat er “ruimte voor verschil” mag zijn.

Nader vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur vrijdag 1 september 2023.

 

Bestuur

 • Irene A. C. Smit, voorzitter
 • Arie W. Borgdorff, penningmeester/secretaris
 • Mahmoud Chavoushi, algemeen lid

Raad van toezicht

 • Carin Gaemers, voorzitter
 • Jaap van Waning, secretaris/penningmeester
 • Henk Eikenbroek, algemeen lid