Bestuur

Bestuur Gebouw De Heuvel

Irene Smit – Voorzitter

Irene Smit is haar hele leven actief geweest op het terrein van sociale interventie. Zij is opgeleid als logopedist en gedragswetenschapper en werkte in onder andere de gezondheidszorg, hulpverlening, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Nadat zij in 2008 kennis maakte met Geweldloze Communicatie (GC) heeft zij zich de laatste 12 jaar ontwikkeld binnen dit onderwerp en dit heeft geleid tot een certificering in 2020.

Het toepassen van geweldloze communicatie kan worden gebruikt binnen het ontwikkelen van Plek voor gesprek in Gebouw de Heuvel. Irene’s droom is binnen Plek voor Gesprek ontwapende, doeltreffende en verbindende communicatie te creëren.

Irene Smit: “De transformatie naar De Plek voor Gesprek is een lang, soms moeizaam, maar vooral een inspirerend avontuur. Ik hoop met mijn vurig vertrouwen in een luisterrijk resultaat anderen aan te steken. De voorbeelden van luister- en ontmoetings-bereidheid die we al beleefd hebben, stemmen enthousiast voor de komende tijd.”

Arie Borgdorff – Penningmeester en secretaris

Arie Borgdorff is geboren in Rotterdam en kwam in de jaren tachtig al in aanraking met Gebouw de Heuvel. Gebouw de Heuvel was in die tijd een plaats waar vredeswerkgroepen actief waren en waar hard werd gewerkt aan de veelkleurige samenleving van Rotterdam. Arie was enkele jaren functionaris van het toenmalige jeugdwerk adviesbureau. Hij begeleidde vrijwilligersgroepen en voerde leidinggevende taken binnen de organisatie uit.

Arie is een toegewijd bestuurslid en hij kent alle hoeken en gaten van het gebouw. Hij kent de achtergronden, details en bijzonderheden. Hij zet zijn talige en rekenkundige kwaliteiten in om het bestuur in structurele banen te leiden. Door zijn band met Gebouw de Heuvel heeft Arie een duidelijk beeld van de geschiedenis van het Gebouw de Heuvel en van de visie op de lange termijn.

Arie Borgdorff: “Het is in die jaren geweest dat de geschiedenis van het gebouw bekender werd en mijn band heeft versterkt. Een plek in de stad die er is om samen-leven meer te laten zijn dan bij dezelfde gemeente ingeschreven te zijn.”

Elizabeth Poot – Bestuurslid

Elizabeth Poot is een stedenbouwkundige en heeft dan ook veel kennis van Rotterdam en haar gebouwen. Van 2006 tot 2010 is Elizabeth voorzitter geweest van de stichting Gebouw de Heuvel en is gedurende deze tijd intensief betrokken geweest met de grote renovatie van de gevels en de opknapbeurt van de verschillende zalen.

Elizabeth is daadkrachtig, doelgericht en ondernemend, en er is vertrouwen in een goede afloop van haar acties. Nu er wederom een intensieve verbouwing op de agenda staat voor het Rotterdamse Dakenplan, is de brede ervaring in bouwen en het heldere denken van Elizabeth ontzettend welkom.

Elizabeth Poot: “De ontstaansgeschiedenis en het gebouw zelf zijn een mooi en inspirerend voorbeeld van de wederopbouw van de stad. Toen Arie en Irene mij eind 2019 vroegen om het bestuur te versterken bij de volgende intensieve verbouwing van de Heuvel in het kader van het Rotterdamse Dakenplan heb ik volmondig ja gezegd.”