Missie

De missie van De Heuvel is ruimte bieden aan verschil.

De Plek voor Gesprek wil gastvrijheid bieden aan diverse individuen, groepen en organisaties die zich willen verhouden tot de vier Unesco thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Gebouw De Heuvel biedt huisvesting en faciliteiten aan instellingen die deze ideële doelen ook nastreven. Er zijn ruimtes te huur voor 10 tot 80 personen.

In de nabije toekomst wordt er aan en op het Grotekerkplein horeca gerealiseerd. De Plek voor Gesprek ambieert een vernieuwende bijdrage te leveren aan ontmoeting die nieuwsgierigheid naar de ander oplevert.