Missie Gebouw De Heuvel

De missie van De Heuvel is ruimte bieden aan verschil.

Gebouw De Heuvel wil gastvrijheid bieden aan diverse individuen, groepen en organisaties die zich willen verhouden tot de vier Unesco thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Gebouw De Heuvel biedt huisvesting en faciliteiten aan instellingen die deze ideële doelen ook nastreven. Er zijn ruimtes te huur voor 10 tot 80 personen.