Heuvelrede: vasten, een feest

Op donderdag 9 maart a.s. is er een interreligieuze avond over ‘vasten’ in Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5. Verrtegenwoordigers van Bahá’í, Islam, Jodendom en Christendom spreken over de betekenis van het vasten binnen hun religie en de rituelen en tradities die daarbij horen. Aan de hand van citaten en vragen zullen we ook met elkaar in gesprek gaan.

Binnen de meeste religies speelt vasten wel een rol; bijvoorbeeld als voorbereiding op een hoogfeest, als het zuiveren van lichaam en geest, als periode van herbronning. Met deze avond willen we onze kennis vergroten van elkaars religie en tradities, elkaar over geloofsgrenzen in alle openheid ontmoeten, en wellicht geprikkeld worden na te denken over ons eigen vasten. 

De avond valt in de serie ‘Heuvelredes’; dat zijn lezingen en avonden op het snijvlak van geloof, samenleving, kunst en cultuur. De interreligieuze avond over vasten wordt mede-georganiseerd door Platform L&R. Ds. Harold Schorren, city pastor 010 

Iedereen van harte welkom. De zaal is open vanaf 19.30. De avond begint om 20 uur. Aanmelden niet nodig.