Opening tentoonstelling studenten TU en panel discussie. Vrij toegang.

Programma 29 april

14.30-15.00     Ontvangst

15.00-15.10     Welkom door prof. Kees Kaan (TU Delft)

15.10-15.25     Opening van de tentoonstelling door prof. Ayşen Savaş (METU, Ankara)

15.25- 16.00    Presentaties van ontwerpprojecten (studenten architectuur TU Delft)

16.00-17.00     Paneldiscussie o.l.v. Yang Zhang (TU Delft) en Esther Gramsbergen (TU Delft)

                        met:

Barbara van de Broek (Stedenbouwkundige gemeente Rotterdam)

Martin Knuijt (Partner Okra landschapsarchitecten)

Vincent Panhuysen (Partner KAAN architecten)

Arie Borgdorff (Bestuurslid Gebouw De Heuvel)

17.00-20.00     Muziek en borrel