Tentoonstelling Amateur Arts Centre Grotekerkplein

29 april-1 mei

TU Studenten tonen u 27 alternatieven voor het pand aan de overkant van Gebouw de Heuvel. Hun tentoonstelling ‘Arts Centre Rotterdam; Galeries Modernes redesigned,’ is 29 en 30 april en 1 mei te zien. Vrij toegankelijk via de ingang aan de Oppert.

Arts’ Centre Rotterdam Ontwerpen voor Galeries Moderne

In september 2021 startte een groep internationale architectuurstudenten met een onderzoeks- en ontwerpproject in het centrum van Rotterdam. Voor hun project Dutch Change aan de TU Delft werkten zij aan het herontwerp van één van de bekendste gebouwen van Rotterdam; het Galeries Modernes gebouw uit 1956 ontworpen door Van den Broek en Bakema.

Gelegen aan de Hoogstraat, tussen Vlasmarkt en de Laurenskerk, markeert dit gebouw een bijzonder punt in de stad. Hier kreeg het naoorlogse centrum van Rotterdam vorm, op de fundamenten van de middeleeuwse dam. Met Galeries Modernes, het eerste grote warenhuis in de stad, werd een nieuwe manier van winkelen in Rotterdam geïntroduceerd. Maar na 65 jaar ligt het gebouw er versleten bij en is de opzet ervan verouderd.

Gefascineerd door de roerige geschiedenis van de stad en de recentelijke snelle transformatie van het stadscentrum vragen de studenten zich af hoe deze bijzondere plek gereactiveerd kan worden. In het voormalige Galerie Modernes gebouw, of in plaats daarvan, ontwerpen zij een Arts’ Centre annex woonkamer voor de stad. Daarbij staan twee thema’s centraal, ten eerste het versterken van het openbare karakter van het Grotekerkplein en ten tweede het zoeken naar duurzame oplossingen en de mogelijkheden van hergebruik.

Publiek evenement

Met hun projecten willen de studenten een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het Grotekerkplein en omgeving. Aansluitend op de tentoonstelling in gebouw De Heuvel organiseren zij een programma met lezingen, discussie en rondleidingen. De Heuvel, gelegen naast de Laurenskerk en tegenover de Galeries Modernes, is de ideale plek voor dit evenement. Naast expositieruimte en een ruimte voor lezingen beschikt het over een prachtig dakterras dat uitzicht biedt op de skyline van de stad en de projectlocatie.

Het doel van het evenement is om inwoners en ontwerpers van verschillende generaties bij elkaar te brengen. Voor jonge ontwerpers is deze uitwisseling van belang om zich een beeld te vormen van hun toekomstige rol in de maatschappij. Voor de lokale bevolking, jong en oud, zal het enthousiasme en de ideeën van jonge professionals hun eigen betrokkenheid bij de totstandkoming van gebouwde omgeving kunnen vergroten. Tenslotte zal een dialoog tussen jonge ontwerpers en gevestigde ontwerpers beiden groepen uitdagen zich uit te spreken over hoe verder te bouwen aan de stad.

Credits

Het Msc 1 project Dutch Change, de tentoonstelling Arts’ Centre Rotterdam en het aansluitende programma worden georganiseerd door de leerstoel Complex Projects, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft onder leiding van prof. Kees Kaan.