Workshop Verbindend Coachen

Verbindende Communicatie nodigt mensen in organisaties uit tot ‘empowerment’ door hen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gevoelens, hun behoeftes en voor hun gedrag. Daarbij ondersteunt Verbindende Communicatie om daadwerkelijk te luisteren naar jezelf en anderen. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van coachen: de gecoachte ondersteunen om haar/zijn hele potentieel te ontwikkelen door bij te dragen aan bewustzijnsontwikkeling.

In deze Workshop Verbindend Coachen maak je kennis met de specifieke Ai-opener manier van coachen en ervaar je hoe Verbindende Communicatie en coaching elkaar versterken. Tijdens de workshop krijg je een aantal handvatten aangereikt, waarmee je direct aan de slag kunt. Ook kun je deze dag benutten om te beslissen of je onze Leergang Verbindend Coachen als zinvol ervaart in jouw eigen leer- en ontwikkelingsproces als coach.

Inhoud – wat gaan we doen?

 • Welkom & toelichting & hoe we samenwerken
 • Onze visie op coaching
 • Ervaringscheck
 • Verbinding met jezelf en elkaar
 • Focus van de coach op 3 behoeften
 • Formuleren van en aan de slag met je eigen leervraag in je groei als coach
  • Oefening
 • Het hoe en waarom van het formuleren van coachvragen
 • Patroon: het tegenovergestelde van ‘in verbinding reageren’
  • Bewustwording van mijn eigen ‘automaatjes’
  • Oefening
 • Leren en ontwikkelen op 3 niveaus: doen-denken-willen. Waarom doen mensen/ik/de ander wat we doen?
  • Oefening
 • 6 sleutel succesfactoren (KSF’s) in coaching
  • Oefening: mijn aandachtspunt
 • Het spanningsveld tussen managen en coachen – reflectie en uitwisseling
 • Oefenen met enkele coachcompetenties
  • Enige basiscompetenties in coaching
 • Informatie over de opleiding Leergang Verbindend Coachen
 • Feedback & vragen
 • Afsluitend drankje

Voor wie?

Deze workshop is voor iedereen die:

 • De wens heeft om coach te zijn of coach te worden
 • De ambitie heeft om mensen met werkgerelateerde ontwikkelingsvragen te begeleiden (bijvoorbeeld in je rol als projectleider, docent, studentenbegeleider, HR-verantwoordelijke, consultant, leidinggevende…)
 • Geraakt wordt door het gedachtegoed en de effectiviteit van Verbindende Communicatie
 • Tenminste twee dagen training heeft gevolgd in Verbindende Communicatie bij een gecertificeerde trainer

Werkwijze

De workshop kenmerkt zich door variatie: theorie, afgewisseld met oefenen met coachsituaties. We besteden tijd aan zelfreflectie, uitwisseling, jouw vragen en geven aan het einde van de dag een toelichting op de Leergang Verbindend Coachen.

Trainer

Deze workshop wordt begeleid door Jenny Giezeman, internationaal gecertificeerd als trainer Geweldloze Communicatie. Zij heeft zo’n 20 jaar ervaring als coach en heeft één van de eerste coaching-instituten in België opgericht.