Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

De vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest, repeteert sinds kort in Gebouw De Heuvel. Op vrijdag- en dinsdagavonden klinkt er muziek. Hun folders om ook mee te doen liggen bij de ingang. Het is tijdelijk, omdat hun ‘eigen’ repetitieruimte verbouwd wordt. In 2022 bestaat ze 50 jaar. Een lustrum dat goed gevierd wordt met tal van presentaties en concerten. Met een lustrumfestival in de Van Nelle Fabriek op 10 december als iets om misschien in de agenda te zetten. Op de foto de start van de eerste repetitie aan het Grotekerkplein.

Op de hoogte blijven?